Pohnání 1, 391 43 608 345 849

Zemní práce Tábor

Vážení zákazníci,
vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Jsme schopni provést zemní práce v jakémkoli rozsahu. Především se jedná o hrubé terénní práce, velkoobjemové přesuny zeminy, skrývkové práce, výkopy základů staveb rodinných domů, zahrnovací práce, hloubení bazénů, jezírek, sklepů, terénní úpravy rovinných a svažitých terénů – svahování a jiné. Zaměřujeme se nejen na kvalitu námi odvedené práce, ale také vždy na dodržení dohodnutých termínů. Snažíme se být a jsme pečliví a spolehliví. Veškeré práce provádíme především vlastním strojním vybavením.

Demolice

Středisko demolice zajišťuje pro naše zákazníky širokou škálu služeb. Demolice celých areálů, jednotlivých budov nebo jejich částí, demontáže průmyslových objektů, hal, skladů atd. Demolice lze rozdělit na dvě základní odvětví a to na demolice strojní a demolice realizované postupným ručním odbouráváním. Našim cílem je vždy realizace zakázky s optimalizací finanční a časové náročnosti na základě požadavku zákazníka a v 90% případů volíme kombinaci strojní a ruční demolice.

Fotogalerie

Jaké výkopové a zemní práce provádíme?